Відповідальність

ЮР. ОСОБАМ

  За збитки життю, здоров'ю, майну в процесі виробництва

  Загальна, цивільна відповідальність

  Відповідальність АТП та орендодавця

Страхування відповідальності автотранспортних підприємств

Що може бути застраховано

  • Відповідальність автотранспортних підприємств перед замовником перевезення/власником вантажу за неналежне виконання своїх обов’язків згідно з договором перевезення
  • Відповідальність перед третіми особами

Які ризики підлягають страхуванню?

  • Втрата, загибель, пошкодження, нестача вантажу, що перевозиться;
  • Несвоєчасна доставка вантажу, що перевозиться;
  • Нанесення шкоди вантажу, що перевозиться, майну, життю і здоров’ю третіх осіб;
  • Витрати на порятунок вантажу, зменшення збитку та встановлення його розмірів.

Переваги програми

  • Вигідне співвідношення ціни та якості покриття
  • Формуємо необхідну програму з урахуванням потреб і можливостей клієнта

Страхування відповідальності орендодавця

Що може бути застраховано

Майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати збиток, нанесений третім особам (цивільна відповідальність перед третіми особами) унаслідок настання страхового випадку на об'єкті, який експлуатується страхувальником (офіс, магазин і т.д.).

Які ризики підлягають страхуванню?

Подання страхувальнику третіми особами претензій про відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю і здоров'ю та/або майну страхувальником протягом дії договору страхування унаслідок настання страхового випадку на об'єкті страхувальника. Страховим випадком є факт встановлення відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам відповідно до норм цивільного законодавства України, і виникнення в зв'язку з цим зобов'язання страхувальника відшкодувати такий збиток.

Особливості програми

Страхові суми вказуються в договорі страхування і є граничними сумами страхового відшкодування (лімітом відповідальності) за кожний страховий випадок, а також у разі виплати страхового відшкодування декільком особам.